W dokumentach nie najlepszej jakości takich jak maszynopis pojawia się wiele błędów. Ze względu na ich liczbę korekta tekstu mimo wbudowanego do programu edytora i wygodnego narzędzia do nanoszenia poprawek zabiera to zbyt dużo czasu.

Korekta tekstu Redagowanie

Agency

tutaj znajduje sie spis